HLA WERKGROEP NEDERLAND

Speerpunten

De HLA-WN richt haar focus op HLA gerelateerde aspecten. Zie hieronder voor details van deze aandachtsgebieden.
Go to Solide orgaantransplantatie

Solide orgaantransplantatie

De HLA overeenkomst tussen de donor en de ontvanger bepaalt in grote mate de uitkomst van niertransplantaties

Go to HEMATOPOIETISCHE STEMCELTRANSPLANTATIE

HEMATOPOIETISCHE STEMCELTRANSPLANTATIE

Beenmerg- en stamceltransplantaties met HLA-identieke donoren leiden tot minder complicaties

Go to HLA-geassocieerde aandoeningen

HLA-geassocieerde aandoeningen

In diverse vormen van overgevoeligheid (voedsel, medicatie, etc) speelt HLA een cruciale rol

Over de HLA-WN

De Nederlandse expertise groep voor HLA

De activiteiten van de HLA Werkgroep Nederland (HLA-WN) zijn gericht op de immunologische en genetische factoren die een rol spelen bij transplantatie. Optimaliseren van donorselectie en monitoring van de immuunstatus voorafgaand en na transplantatie zijn specifieke aandachtsgebieden. De werkgroep maakt gezamenlijk beleid ten aanzien van genoemd aandachtsgebied conform landelijke en internationale normen en stimuleert landelijke onderzoeksstudies, onderwijsactiviteiten en kwaliteitsbewaking. Vertegenwoordigers van de HLA-WN hebben zitting in diverse landelijke beleids- en besturingsorganen. De werkgroep heeft als leden de hoofden en vertegenwoordigers van de weefseltyperingslaboratoria gelieerd aan de diverse academische transplantatiecentra.