3 september 2016

CMI

College van Medisch Immunologen

Het College van Medisch Immunologen (CMI) bevordert de wetenschap en toepassing van immunologische methoden in medisch diagnostische laboratoria. Om kwaliteit van de HLA diagnostiek te borgen, heeft de HLA-WN bepaald dat het leiden van een HLA laboratorium voorbehouden is aan personen die opgeleid tot medisch immunoloog.

Het CMI controleert de kwaliteit van de opleiding, de opleidingscentra en de individuele opleidingsplannen. Om in aanmerking te komen moeten kandidaten aan een aantal voorwaarden voldoen: 1) erkend zijn als SMBWO immunoloog en biomedisch wetenschapper, 2) goedkeuring hebben verkregen voor het individuele trainingsprogramma, 3) met goed gevolg een examen gedurenden en aan het einde van de opleidingsperiode hebben afgelegd, waarna registratie in het register volgt, 4) voor geregistreerde medisch immunologen het behouden van expertise via het volgen van cursussen en het regulier testen van de huidige kennis en kunde.

Meer informatie is te vinden op de CMI website.