3 september 2016

NTV

Nederlandse Transplantatie Vereniging

De HLA-WN adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van deNederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) op het gebied van HLA, weefseltyperingen en transplantatie. Vertegenwoordigers van de HLA-WN hebben zitting in diverse landelijke beleids- en besturingsorganen van de NTV.

De NTV heeft tot doel het bevorderen van wetenschap en wetenschap­pelijke interactie, het optimaliseren van kwaliteit van zorg, orgaanverwerving en orgaan­allocatie en daarnaast het geven en ondersteunen van onderwijs en (na)scholing. Dit alles uiteraard specifiek op het gebied van de solide orgaantransplantatie, transplantatie­geneeskunde en de -chirurgie. De NTV werkt daarin nauw samen met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), die op haar beurt verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van het verwerven en alloceren van weefsel en organen binnen Nederland.

De NTV kent twee wetenschappelijke vergaderingen: in het voorjaar het zogenaamde “Bootcongres”  waarvan de organisatie jaarlijks rouleert onder de transplantatiecentra en in het najaar het “Klinisch Review Symposium”. Meer informatie over de NTV en haar activiteiten zijn te vinden op de website van de NTV.