3 september 2016

HLA Werkgroep Nederland

De activiteiten van de HLA Werkgroep Nederland (HLA-WN) zijn gericht op de immunologische en genetische factoren die een rol spelen bij transplantatie.

Optimaliseren van donorselectie en monitoring van de immuunstatus voorafgaand en na transplantatie zijn specifieke  aandachtsgebieden. De werkgroep maakt gezamenlijk beleid ten aanzien van genoemd aandachtsgebied conform landelijke en internationale normen en stimuleert landelijke onderzoeksstudies, onderwijsactiviteiten en kwaliteitsbewaking.

Vertegenwoordigers van de HLA-WN hebben zitting in diverse landelijke beleids- en besturingsorganen. De werkgroep heeft als leden de hoofden en vertegenwoordigers van de weefseltyperingslaboratoria gelieerd aan de diverse academische transplantatiecentra.