3 september 2016

Proefschriften

TOWARDS HLA EPITOPE MATCHING IN CLINICAL TRANSPLANTATION
Cynthia S.M. Kramer  

In mei 2015 startte Cynthia Kramer met haar promotieonderzoek in transplantatie immunologie op de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onder begeleiding van prof. dr. Frans Claas, dr. Sebastiaan Heidt en dr. Dave Roelen.

De uitkomsten van het promotieonderzoek zijn beschreven in dit proefschrift.

Sinds 2020 werkt ze als researcher bij de afdeling Immunologie en Bloedtransfusie van het LUMC.

Een PDF van het proefschrift kunt u hier downloaden.

Cynthia Kramer

INDIRECT RECOGNITION OF HLA EPITOPES IN SOLID ORGAN TRANSPLANTATION
Kirsten Geneugelijk

Na het behalen van haar master in september 2013 begon Kirsten Geneugelijk in diezelfde maand als promovendus bij het Laboratorium voor Translationele Immunologie van het UMC Utrecht, onder begeleiding van dr. Eric Spierings (copromotor) en Prof. dr. Erik Hack (promotor).

 De resultaten van haar onderzoek worden beschreven in dit proefschrift.

Sinds 2018 is ze werkzaam als Medisch Immunoloog i.o. in het Centraal Diagnostisch Laboratorium van het UMC Utrecht.

Een PDF van het proefschrift is hier te downloaden.

Kirsten Geneugelijk